TDK “Trejdeksnītis”

Štutgartes tautas deju kopa “Trejdeksnītis”

Štutgartes tautisko deju kopa Trejdeksnītis

Vēl nedibinātas kopas pirmie deju soļi tika iedancoti Jāņu naktī un ar Jāņu ugunskura gaismu izgaismoti, 2011. gada jūnijā dodoties uz Dienvidvācijas pilsētu Freiburg, lai latviešu centrā “Bērzaine” svinētu vasaras saulgriežus. Caur jestru dejošanu ielīgojas doma par Štutgartes latviešu deju kopas dibināšanu.

Deju kopas nosaukums “Trejdeksnītis” rodas pats no sevis arī jau pirms deju kopas nodibināšanas, jo dzīvojot Vācijā, tikai kopīgā lokā varam latviski skanēt kā trejdeksnī āķītis pie āķīša, plāksnīte pie plāksnītes.

2012. gada 25. janvārī dejot gribētāji sanāk uz pirmo deju mēģinājumu, vēl kautrīgi un nedaudz sabijušies, bet dejot griboši un varoši.

Šo 6 gadu laikā “Trejdeksnīša” solis kļuvis drošāks un pārliecinošāks, ir gūta skatuves pieredze ar degsmi gatavojoties 2018.gada Latvijas Dziesmu un deju svētkiem.

Kopā “Trejdeksnītī” dejo 18 dejotāji, kam deja ir sirdī un sirds dejo.

Uzstājamies dažādos latviskos pasākumos, internacionālos svētkos un citos radošos un interesantos notikumos.

Ja arī Tu vēlies piebiedroties mūsu draudzīgajam, dejiskajam kolektīvam, tad sazinies pa e-pastu: tdk.trejdeksnitis@gmail.com vai nāc uz mēģinājumu!!!

Mēģinājumi notiek katru otrdienu no plkst 19:00 līdz 22:00, kā arī 1-2 reizes mēnēsī arī svētdienās.

Adrese: Kulturwerk Stuttgart, Ostendstraße 106A, 70188 Stuttgart

Vadītāja: Laura Putāne

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close