Štutgartes Dzintariņi

BĒRNU UN JAUNIEŠU KULTŪRSKOLA “ŠTUTGARTES DZINTARIŅI”

Bērnu vokālais ansamblis Štutgartē

Kā jūras dunoņā vilņos slīpējot medus zeltainos Latvijas dārgakmeņus dzintarus, tā no iedvesmas, bērnu balsīm un mīlestības pret mūziku 2015./2016. gadu mijā, latviešu kultūras biedrības „Saime“ paspārnē, radās aizmetņi Štutgartes dziedošo bērnu ansamblim „Dzintariņi“, ieskandinot Adventes pasākumus Štutgartes baznīcās.

Šinī īsajā laika posmā, „Dzintariņi“ ir no idejas un vēlmes izauguši par pamanāmu bērnu ansambli lielākos un mazākos pasākumos, esot gan mazāko dzintarēnu un lielo bērnu grupai, aptverot plašu dziesmu repertuāru.

Ansamblis piedalās aktīvi ne tikai baznīcas pasākumos, bet koncertē tuvākās un tālākās vietās, piemēram pilsētu svētkos. Bērni tiek saliedēti arī tādos pasākumos kā radošo bērnu konkurss „Rādi ko māki“, gimeņu nometnē „Ziedoņa stīgas„ ar Latvijā zināmiem mūziķiem fonda „Viegli“ koncertā, bet arī kopīgi organizējot dažādas izklaides un aktivitātes.

„Dzintariņi“ tiek skanīgi izdziedāti skolotājas Leldes Kalcenavas vadībā, pulcējot bērnus no 2 līdz 12 gadu vecumam.

Lelde Kalcenava pēc izglītības ir pirmsskolas un sākumsskolas skolotāja, pabeigusi Valmieras mūzikas skolu kā diriģente un dziedājusi koros vairāk kā 15 gadus, radoša un iedvesmo bērnus sekot mūzikas vilinājumam.

Dzintariņi paplašinās un ar lielu prieku uzņem arī jaunus dalībniekus gan no vismazākā līdz skolas vecuma bērniem. Iespējas piedalīties skanīgos koncertos, apgūt dziesmas un iegūt daudz jaunu draugu varēs visi, turklāt ansambļa viens no mērķiem tuvākā nākotnē, ir piedalīties Skolēnu Dziesmu svētkos, kas būtu lieliska iespéja izpaust katra bērna radošumu un dziedātprieku.

Mēģinājumi notiek nedēļas nogalēs, lielajai un mazajai grupai katrai 30 minūšu garumā.

Norises vieta:

Haus der Heimat Stuttgart

Schlossstr. 92

70176 Stuttgart

Samaksa par nodarbību: 7 eiro. SAIMES biedriem – 5 eiro.

Pieteikties pa e-pastu: saime@latviesi.com.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close