Biedrība / Verein

PAR MUMS:

Latviešu kultūras biedrība SAIME ir ļoti aktīva biedrība, kas darbojas Baden
Wirtembergā Vācijā kopš 2016. gada novembra. Par mūsu biedrības
ievērojamākajiem sasniegumiem drīkstam minēt sekojošus notikumus: “Eslingenas Dziesmu svētkiem 70″ 2017. gads, Dziesmu spēles ESLINGENA Eiropas uzveduma izrāde 2017. gads Eslingena, kā arī šī paša uzveduma izrāde 2018. gada novembrī Latvijā, Rēzeknē. Ar biedrības iniciatīvu ir iedibinātas jaunas tradīcijas Vācijā mītošajiem tautiešiem kā radošo bērnu un jauniešu talantu konkurss ”Rādi ko māki”, kurš ir kļuvis par ceļojošo konkursu un šogad notika Minsteres Latviešu centrā. Tāpat biedrības paspārnē darbojas tautas deju kopa ”Trejdeksnītis” un bērnu un jauniešu kultūrskola ”Štutgartes Dzintariņi”. Skolā tiek koptas tautas deju tradīcijas un tiek attīstīta bērnu muzikālā pieredze latviešu valodā.

Tikpat aktīvi biedrība ir arī izveidojusi kontaktus ar Štutgartes pilsētas un šī reģiona kultūras un sociālpolitiskās vides pārstāvjiem. Biedrība ir iestājusies un aktīvi darbojas Štutgartes migrantu biedrību jumta organizācijā Forum der Kulturen Stuttgart e. V., mākslinieciskās aktivitātes esam spējuši ļaut novērtēt biedrībai Deutsche Jugend in Europa, kas ir spēcīgs partneris māksliniecisko grupu attīstības ceļā.

Latviešu kultūras biedrības SAIME paspārnē ik gadu tiek nodrošināti Latvijas
Republikas proklamēšanas svinību pasākumi, Ziemassvētku un Saulgriežu svinības, ir nodibinātas stipras un draudzīgas saites ar tuvējo Lietuviešu biedrību un Vācijā pārstāvēto Igaunijas tautiešu biedrību. Baltijas valstu simtgades pasākums 2018. gada decembrī Štutgartē notika pēc LKB SAIME iniciatīvas.

Biedrība ir vairākkārtēji guvusi finansiālu atbalstu savām aktivitātēm no Latvijas t.sk. Sabiedrības integrācijas fonda, Ārlietu Ministrijas, kā arī veiksmīgi sadarbojusies ar Kultūras Ministriju, Eiropas Latviešu Apvienību, Pasaules Brīvo Latviešu Apvienību u.c.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close